Dlaczego My

Stawiamy na jakość nie na ilość.

W Family Divers przyjęliśmy formę zajęć na basenie w grupach czteroosobowych.

Gwarantuje to wystarczającą ilość miejsca dla wszystkich ćwiczących. Instruktorowi zapewnia właściwe warunki do nadzoru nad uczestnikami. Umożliwia obserwację wszystkich kursantów, demonstrowanie ćwiczeń, właściwe ich nadzorowanie i w razie potrzeby ich korygowanie. Z tych samych powodów oraz dużego nacisku na bezpieczeństwo i jakość szkolenia, w wodach otwartych zajęcia odbywają się w grupach dwuosobowych. Od tej formy odstępujemy w przypadkach gdy kursant wymaga szczególnej uwagi i pierwsze zajęcia w wodach otwartych mogą odbyć się jeden na jeden (kursant – instruktor). W przypadkach gdy kursanci prezentują odpowiednio wysoki poziom umiejętności, grupa może być większa niż dwuosobowa.

Góra