Kursy Intro To Tech Diving

Intro To Tech Diving

Wstęp do nurkowania technicznego. Szkolenie  TDI Intro to Tech wprowadza kursantów w świat nurkowania technicznego. Kurs ten został opracowany jako wprowadzenie do kursu TDI Advanced Nitrox i TDI Procedury Dekompresyjne.

Celem szkolenia jest zapoznanie kursantów z konfiguracjami używanymi w nurkowaniu technicznym, szlifowanie umiejętności nurkowych (takich jak pływalność, trym itd.), oraz zapoznanie z procedurami doboru właściwych mieszanek oddechowych w nurkowaniu bezdekompresyjnym; kursantom wolno nurkować z użyciem mieszanek nitroxowych, pod warunkiem, że posiadają wymagane uprawnienia.

Jeśli instruktor uzna to za stosowne, szkolenie to może być częścią kursu TDI Advanced Nitrox.

Góra