Kursy Deep Diver

Kurs Deep Diver

Często obiekty, które interesują nurków znajdują się poniżej limitów głębokości dla posiadanych uprawnień, a umiejętności są niewystarczające i dlatego warto ukończyć kurs Deep Diver.

Celem tego kursu jest dostarczenie niezbędnego szkolenia do zaplanowania i wykonania nurkowań, które są poza zakresem głębokości, dostępnych podczas kursu Open Water Scuba Diver, szczególnie poza sześćdziesiąt (60) stóp (18 metrów) i do maksymalnej głębokości nie większej niż sto trzydzieści (130) stóp (40 metrów).

Po ukończeniu tego kursu, uczestnicy powinni umieć poradzić sobie z różnymi objawami oraz sytuacjami, występującymi na większych głębokościach, np. narkoza azotowa.

Góra