Kursy Assistant Instructor

Kurs Assistant Instructor

Ten kurs jest opracowany tak, aby kursanci zdobyli praktyczne doświadczenie w nauczaniu, razem z każdym aktywnym Instruktorem.

Kwalifikacje absolwentów.
Po pomyślnym ukończeniu tego kursu, absolwenci mogą:

  • Nauczać i certyfikować kursantów po kursie Skin Diver. Przeprowadzić kurs Inactive Diver / Refresher.
  • Przeprowadzić powtórzenie wiadomości na kursie Open Water Scuba Diver, pod przewodnictwem aktywnego Instruktora.
  • Asystować aktywnemu Instruktorowi SDI podczas zatwierdzonych kursów nurkowych, prowadzonych w warunkach podobnych do tych, w jakich zostały uzyskane uprawnienia.
  • Nadzorować i przeprowadzać nurkowania dla uprawnionych nurków, prowadzonych w warunkach podobnych do tych, w jakich zostały uzyskane uprawnienia.
  • Przewodzić podczas nurkowań 3 & 4 w trakcie kursu Open Water Diver pod pośrednim nadzorem, tak długo, jak wszystkie ćwiczenia zostaną ocenione przez Instruktora.
Góra