Kursy Night-Limited Visibility Diver

Kurs Night-Limited Visibility Diver

Wielu nurków uważa, że nurkowanie nocne jest ich ulubionym typem nurkowań, miedzy innymi, ze względu na występowanie zupełnie odmiennych form życia, niż podczas nurkowań dziennych. Czasem nurkowania w złej widoczności są koniecznością, ze względu na warunki hydrologiczne, w danym akwenie. Procedury podczas nurkowania nocnego różnią się od procedur związanych z  nurkowaniem, w ciągu dnia, w wodach otwartych.

Celem tego kursu jest zaznajomienie nurków z procedurami, technikami i potencjalnymi niebezpieczeństwami związanymi z nurkowaniem w nocy lub w ograniczonej widoczności. Podczas kursu nurek ma okazję zapoznać się z  techniką nurkowania w nocy, nawigacją, procedurami systemu partnerskiego i komunikacji. Uczestnicy dowiadują się również, jak należy się zachowywać w trakcie w/w nurkowań, tak aby nie zakłócać spokoju aktywnym w nocy, mieszkańcom akwenu.

Góra